lader afbeelding

Privacyverklaring sollicitanten en medewerkers

​​Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens wanneer je bij ons werkzaam bent of solliciteert?

Privacyverklaring van The Residence 053

Indien je bij een The Residence 053 hotel of restaurant (“The Residence 053”) solliciteert of bij The Residence 053 werkzaam bent, dan verwerkt The Residence 053 persoonsgegevens van jou. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden verwerkt, met welk doel en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast tref je ook overige relevante informatie aan in het kader van persoonsgegevens.

The Residence 053 vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van The Residence 053 verband houdende met sollicitanten en medewerkers. Bijlage 1 aan deze Privacyverklaring bevat een lijst van de hotels en restaurants die onder deze Privacyverklaring vallen.

The Residence 053 informeert sollicitanten en medewerkers over de verwerking van persoonsgegevens onder meer via vacature websites, webpagina’s en diverse (digitale) medewerkersplatforms. Daarnaast wordt een nieuwe medewerker bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst opdeze Privacyverklaring gewezen.

 1. Wat is het doel en de grondslag van de verwerkingen?

The Residence 053 verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt.

 1. Werving en selectie van kandidaten

The Residence 053 verwerkt persoonsgegevens in het kader van een effectief en efficiënt wervings- en selectieproces van nieuwe medewerkers. De verwerking vindt plaats met jouw toestemming door toezending van jouw CV en motivatiebrief, alsook omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang (werving en selectie van personeel).

 1. Personeelsadministratie

Als werkgever voert The Residence 053 een personeelsadministratie voor de registratie en actualisatie van personeelsgegevens. Wij doen dit in het kader van personeelsbeheer. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die vastgelegd moeten worden op grond van een wettelijke verplichting.

 1. Salaris- en urenadministratie

Voor het uitbetalen van salarissen voert The Residence 053 een salaris- en urenadministratie. Het gaat hierbij om verwerkingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst en waartoe The Residence 053 ook wettelijk verplicht toe is.

 1. Verzuimregistratie en beleid

The Residence 053 houdt het verzuim van haar medewerkers bij als onderdeel van haar salarisadministratie, alsook voor preventie van verzuim en om re-integratie te bevorderen. Deze verwerkingen zijn nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en zijn nodig voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook heeft The Residence 053 een gerechtvaardigd belang (preventie en bevorderen re-integratie) bij deze verwerkingssoort.

 1. Opleiding en beoordeling van medewerkers

The Residence 053 verzamelt gegevens om jouw functioneren als medewerker te kunnen beoordelen en voor het bieden van opleidingsmogelijkheden. The Residence 053 heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens (goede bedrijfsvoering en goed werkgeverschap) en heeft deze gegevens nodig om uitvoering te geven aan haar opleidingsverplichtingen.

 1. Beveiliging van het hotel

Onze hotels, restaurants parkeerterreinen en garages zijn voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken.

 1. Marketing van het hotel

The Residence 053 gebruikt soms beeldmateriaal en informatie over/van medewerkers voor marketing van het hotel via sociale media, tijdschriften en promotiemateriaal. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld foto’s of interviews van medewerkers. Hier zal afzonderlijke toestemming voor gevraagd worden aan de medewerker.

 1. Delen van nieuws en relevante personeelsinfo

The Residence 053 verspreidt via e-mail nieuwsbrieven en relevante personeelsinformatie aan medewerkers. Wij verzamelen jouw e-mailadres om met jouw toestemming deze nieuwsbrieven en informatie met jou te kunnen delen.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt The Residence 053 van sollicitanten?

The Residence 053 zal de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 1. identificatie- en contactgegevens zoals titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer en eventuele tewerkstellingsdocumenten;
 2. opleidings- en sollicitatiegegevens zoals CV, motivatiebrief, opleidingen, cursussen, assessments, referenties;
 3. interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites van The Residence 053, klikgedrag, cookie ID en contact met The Residence 053; en
 4. andere gegevens die vrijwillig en aanvullend door jou aan ons zijn verstrekt, zoals een foto, informatie over jouw interesses, hobby’s en overige.

Bron

De bovenvermelde gegevens ontvangt The Residence 053:

 • rechtstreeks van jou;
 • via vacaturesites waarop vacatures van The Residence 053 zijn te vinden;
 • via facebook, whatsapp of instagram indien je één van deze media gebruikt voor jouw sollicitatie; of
 • via een vriend of vriendin die jou bij ons heeft aanbevolen.
 1. Welke persoonsgegevens verwerkt The Residence 053 van medewerkers?

The Residence 053 zal de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 1. identificatie- en contactgegevens zoals titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, burgerlijke staat, telefoonnummer en eventuele tewerkstellingsdocumenten;
 2. opleidings- en sollicitatiegegevens zoals CV, motivatiebrief, opleidingen, cursussen, assessments, referenties;
 3. IBAN-nummer;
 4. identiteitsbewijs en BSN;
 5. kleding- en schoenmaat;
 6. salarisgegevens, loonheffingsformulier, urenregistraties, kortdurend en langdurig verlof, verzuim en andere voor de salarisadministratie relevante gegevens;
 7. gegevens die betrekking hebben op jouw functioneren;
 8. interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites van The Residence 053, klikgedrag, cookie ID en contact met The Residence 053; en
 9. andere gegevens die vrijwillig en aanvullend door jou aan ons zijn verstrekt, zoals foto’s, informatie over jouw interesses, hobby’s en overige.

Bron

De bovenvermelde gegevens ontvangt The Residence 053:

 • rechtstreeks van jou;
 • de desbetreffende Arbodienst en/of bedrijfsarts;
 • leerbedrijven en onderwijsinstellingen;
 • via vacaturesites waarop vacatures van The Residence 053 zijn te vinden;
 • via facebook, whatsapp of instagram indien je één van deze media gebruikt voor jouw sollicitatie; of
 • via een vriend of vriendin die jou bij ons heeft aanbevolen.
 1. Aan wie verstrekt The Residence 053 persoonsgegevens?

The Residence 053 verstrekt alleen persoonsgegevens aan andere partijen om de onder punt 2 vermelde verwerkingen te faciliteren en te kunnen doen plaatsvinden. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

 1. de desbetreffende vestiging waar u solliciteert;
 2. (IT) service providers en softwarebedrijven;
 3. handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
 4. de Arbodienst;
 5. het UWV;
 6. de salarisadministrateurs en controleurs van The Residence 053.

Bovendien kan The Residence 053 persoonlijke informatie delen om:

– geldende wet- en regelgeving na te leven;

– te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;

– geldige wettelijke procedures na te leven;

– de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van The Residence 053, gasten of medewerkers te borgen;

– te reageren op een noodgeval.

Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

The Residence 053 kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

 1. Cookies

The Residence 053 maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten jouw zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd jouw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

 1. Analytische cookies – met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
 • het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en regelgeving;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
 • welke internetpagina’s je bezoekt.
 1. Advertentiecookies – wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.
 2. Social – cookies waarmee de inhoud van de The Residence 053 websites op sociale media kan worden gedeeld, zoals Twitter, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. Wij hebben geen invloed op de cookies die sociale media plaatsen en de data die zij verzamelen.
 3. Marketing – cookies waarmee wij relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. Je kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over onze services en diensten. Dit doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via onze eigen kanalen en die van derden. Indien je deze cookies uitschakelt krijg je nog steeds advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de effectiviteit van advertenties.
 4. Overig – cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kun je denken aan taal- en valutavoorkeur, favoriete hotel en gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer kan opslaan, kun je dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door jouw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies door derden

The Residence 053 maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. The Residence 053 gebruikt ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:

– Feedbackify

– Cookiebar

– Sessie

– Login

– RequestVerification

– Facebook

– Google Analytics

– Google Tag Manager

– Hotjar

– Trengo

– Doubleclick

– Shoppingminds

Google Analytics

Van der Valk maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van IP-adres van de bezoeker van de website wordt gemaskeerd. Wij delen wij geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

 1. Hoe lang bewaart The Residence 053 persoonsgegevens?

The Residence 053 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven gemelde doelen, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens te bewaren of jij voor de bewaartermijn toestemming hebt gegeven.

Gegevens van sollicitanten worden niet langer dan vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure gebruikt, tenzij jij toestemming geeft voor een langere bewaarduur.

 1. Beveiliging en maatregelen

The Residence 053 hanteert een hoog niveau van beveiliging van gegevens van sollicitanten en medewerkers. The Residence 053 treft passende organisatorische en technische maatregelen om vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te waarborgen, alsook om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Toegang tot gegevens door medewerkers van Van der Valk geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). The Residence 053 toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens.. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken.

 1. Aansprakelijkheid

Gelet op het hiervoor onder punt 9 vermelde kan The Residence 053 niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan The Residence 053 kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen op de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert The Residence 053 geen aansprakelijkheid en heeft een sollicitant of (ex-)medewerker geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak jegens The Residence 053.

 1. Jouw privacy rechten

Als sollicitant of medewerker bij The Residence 053 kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om aan The Residence 053 te vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als wij gegevens van jou verwerken heb je het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

 1. Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te corrigeren.

 1. Recht op verwijdering

Je kan ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van jou te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door jou is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.
 1. Recht op beperking

Als je een onjuistheid in jouw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we jouw verzoek in behandeling hebben. Je kan ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

 1. Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Ook kan je ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres van het desbetreffende hotel (zie Bijlage 1 bij de Privacyverklaring). Jouw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat je je identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. The Residence 053 zal jou binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat The Residence 053 onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan jouw verzoek te voldoen.

 1. Identiteit en Contactgegevens

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het desbetreffende Hotel. Deze contactgegevens treft je aan op de Bijlage 1 bij de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst kun je ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

The Residence 053

T.a.v. de Privacy Coördinator

Winthontlaan 4-6

3526 KV Utrecht

info@theresidenceenschede.nl/

 1. Wijziging van de Privacyverklaring

The Residence 053 kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de websites vermeld op Bijlage 1 worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van The Residence 053. The Residence 053 raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Versie augustus 2020

Hier vindt u de contactgegevens voor alle privacy gerelateerde vragen

Download hier ons privacybeleid voor sollicitanten en medewerkers 

Wij vernemen graag uw feedback over onze website!

Ondervindt u een probleem tijdens het boeken of heeft u een opmerking over uw bezoek aan één van onze hotels? Neem dan contact op via www.theresidenceenchede.nl/contact of info@theresidenceenchede.nl.


Welk cijfer zou u onze website geven op een schaal van 1 tot 10?